Procedura rejestracji spółki stanowi podstawowy etap rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja spółki przebiega nieco inaczej, w zależności od rodzaju zakładanej spółki. Podobnie jest w sprawie czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury. Najwyższe koszty rejestracji generują spółki kapitałowe, czyli z o.o. oraz akcyjne.

Jak założyć spółkę w Polsce?

Tworzenie umowy spółki

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji każdy przedsiębiorca powinien dogłębnie przemyśleć wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Późniejsze zmiany rodzaju spółki stworzą wiele dodatkowych kosztów. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy na początku dobrze zastanowić się na rodzajem spółki. Porady w tym zakresie udzieli nam praktycznie każdy Radca Prawny. Koszty porad nie są wygórowane, wahają się od 100 do 300 zł za godzinę. Istnieje także możliwość porady prawnej udzielanej za pomocą elektroniczną czy telefoniczną. Porady nie mające charakteru personalnego zazwyczaj są tańsze.

Pierwszym etapem rejestracji spółki jest stworzenie odpowiedniej umowy spółki. Najprostsza forma umowy występuje w przypadku spółki cywilnej. Ta forma działalności nie wymaga nawet umowy w postaci pisemnej, wystarczy ustne uzgodnienie pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej. Takie rozwiązanie jest jednak niepolecane ze względów dowodowych. Umowy spółek osobowych występują w postaci pisemnej pod rygorem nieważności. Jedyny wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna, która posiada statut spółki potwierdzany notarialnie. Spółka z o.o. wymaga umowy w postaci aktu notarialnego, dodatkowo musi być podpisana przez wszystkich wspólników, członkowie Zarządu muszą złożyć podpisy w obecności notariusza. Spółka akcyjna, podobnie do spółki komandytowo-akcyjnej, posiada statut spółki potwierdzany notarialnie.

Rejestracja w KRS

Kolejnym etapem rejestracji spółki jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisowi takiemu nie podlega jedynie spółka cywilna. Jest ona wpisywana do Ewidencji Działalności Gospodarczych (EDG). Najwięcej formalności wymaga rejestracja spółki z o.o. i akcyjnej. Proces rejestracji wydłuża się zazwyczaj przez występowanie błędów wypełnionych dokumentach, przez co sądy odsyłają dokumenty. Zazwyczaj proces rejestracji w KRS trwa około 3 tygodni. Dzięki wpisowi do KRS spółka otrzymuje NIP i REGON. Następnie spółka powinna być zgłoszona do US aby otrzymać zaświadczenie płatnika VAT oraz do ZUS w celu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

W przypadku spółek z o.o. i akcyjnej wymagane jest założenie rachunku firmowego w banku w postaci konta firmowego. Obecnie praktycznie każdy bak świadczy usługi dla firm.

Czytaj więcej:

Zobacz także: